Je Laravel website deployen met 1 commando

Deze website is gebouwd op Laravel Framework (nu nog versie 4.2). Met de bijgeleverde command-line interface Artisan kun je verschillende commando's uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de database-migraties uitvoeren, alle geregistreerde routes bekijken of de geïnstalleerde versie van Laravel opvragen. Ik heb daar zelf een commando aan toegevoegd dat alle stappen uitvoert om mijn code te deployen.

Voorwaarden

Om dit commando zelf te kunnen gebruiken heb je een aantal zaken nodig:

 • Je website is gebouwd op Laravel Framework versie 4.1 of hoger
 • Je hebt SSH-toegang tot je webserver waarop Composer en Git zijn geïnstalleerd
 • De code van je website staat op Git-repository van GitHub, BitBucket of een vergelijkbare dienst
 • Je hebt de SSH-key van je server ingesteld op GitHub en/of Bitbucket en daarbij gekozen om geen wachtwoord in te stellen.

Het commando

Het deploy-commando wordt gedefinieerd door het bestand /app/commands/DeployCommand.php waarvan dit de inhoud is:

<?php

use Illuminate\Console\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;

class DeployCommand extends Command
{
  const OBJECT_ARGUMENT_SEPARATOR = ':';

  /**
   * The console command name.
   *
   * @var string
   */
  protected $name = 'deploy';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'All the procedures needed for deploying the website';

  /**
   * Return the arguments for this command.
   *
   * @return array
   */
  protected function getArguments()
  {
    return [
      ['versie', InputArgument::REQUIRED, 'Versie die je wilt deployen, bijvoorbeeld v1.0.0'],
    ];
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function fire()
  {
    if (!$this->confirm('Wil je echt deployen? [yes|no]', false)) {
      $this->info('Niet gedeployed. Klaar!');

      return;
    }

    $versie = $this->argument('versie');

    $this->info('Deploy versie '.$versie);

    $this->deploy();

    $this->info('Klaar met deployen van versie '.$versie.'!');
  }

  /**
   * Deploy to the production environment using SSH.
   */
  protected function deploy()
  {
    $logfile    = 'storage/logs/'.date('YmdHis').'.log';
    $redirecttofile = ' | tee -a '.$logfile.' 2>&1';

    SSH::into('production')->run(
      [
        'php artisan down'.$redirecttofile,
        'git pull origin master '.$this->argument('versie').$redirecttofile,
      ]
    );

    SSH::put('.env.production.php', '.env.php');

    SSH::into('production')->run(
      [
        'composer install --no-dev'.$redirecttofile,
        'php artisan migrate --force'.$redirecttofile,
        'php artisan up'.$redirecttofile,
      ]
    );
  }
}

Om het commando te laten werken moet je nog 3 dingen instellen:

 1. Registreer het commando door aan app/start/artisan.php de volgende regel toe te voegen:
   Artisan::resolve('DeployCommand'); 
  
 2. Configureer in app/config/remote.php de connectie die in het script gebruikt wordt om via SSH met de webserver te verbinden. Bij mij ziet die configuratie er zo uit:
  'connections' => [
   'production' => [
     'host'   => getenv('SSH_HOST'),
     'username' => getenv('SSH_USERNAME'),
     'password' => getenv('SSH_PASSWORD'),
     'key'    => '',
     'keyphrase' => '',
     'root'   => getenv('SSH_ROOT'),
   ],
  ],
  

  waarbij de informatie uit mijn configuratiebestand wordt gehaald dat niet in Git staat. In de documentatie Laravel kun je meer lezen over het veilig configureren van je applicatie.

 3. Je moet lokaal het configuratiebestand van je live server (in mijn geval .env.production.php) hebben staan zodat deze kan worden geüpload naar de productieserver.

Wat doet het?

Het lijkt me dat het grootste gedeelte van de code voor zich spreekt. Een paar dingen wil ik speciaal toelichten:

 • Je roept het commando aan met een versienummer (Git tag) dat gedeployed moet worden, bijvoorbeeld php artisan deploy v1.1.2.
 • De output van alle commando's die via SSH worden uitgevoerd wordt naar een logbestand geschreven én op het scherm getoond, hier zorgt het tee-commando voor.
 • Door php artisan migrate met parameter --force aan te roepen wordt er niet om een bevestiging gevraagd.

Meer weten?

In de documentatie van Laravel kun je meer lezen over het ontwikkelen van commando's voor Artisan en de mogelijkheden van de SSH facade.

Comments (0)

Got a question? Liked the article or got a suggestion? Leave a comment to let us know.